زمان ثبت : 1387/04/16 در ساعت 01:30 ق.ظ
نویسنده : بانک اطلاعاتی ساسکاچوان
عنوان : تصاویر زنده از سسکتون

می توانید در تصویر زیر ساختمان تلویزیون CBC را در شهر سسکتون به صورت زنده ببینید اگر تصویر دوباره refresh نشد می توانید به صورت دستی اینکار را انجام دهید .