زمان ثبت : 1387/04/18 در ساعت 02:39 ب.ظ
نویسنده : بانک اطلاعاتی ساسکاچوان
عنوان : رئیس پلیس های سسکتون از سال ۱۹۰۵