زمان ثبت : 1387/04/20 در ساعت 12:22 ق.ظ
نویسنده : بانک اطلاعاتی ساسکاچوان
عنوان : افزایش شاخص قیمت کالاها در کانادا و ساسکاچوان

شاخص درصد تغییر قیمت کالاهاى مصرفى در سال 2008 نسبت به سال 2007 در استان ساسکاچوان و مقایسه آن با کل کانادا .

 

در انتهای جدول دو شهر رجاینا و ساسکاچوان با هم مقایسه شده اند .