به نقل از سایت خبری یاهو

مانیتوبا و ساسکاچوان در سال ۲۰۰۸ بعنوان پر رونق ترین مناطق اقتصادی کانادا شناخته شدند .

بر اساس این خبر این دو استان چمنزاری بالاترین نرخ رشد تولیدات ناخالص داخلی را در بین استانهای کانادا در سال 2008 داشته اند . این رشد اقتصادی برای استان ساسکاچوان 2/4 درصد  و برای استان مانیتوبا 6/3 درصد در سال جاری بوده است . این رتبه سال قبل به استان آلبرتا تعلق داشت و اکنون به استان ساسکاچوان و مانیتوبا رسیده و دلیل آن را می توانیم منابع معدنی فراوان موجود در این دو استان ذکر کنیم .

اصل خبر را می توانید در Url  زیر ببینید .

 http://ca.news.finance.yahoo.com/s/06082008/3/finance-business-man-sask-lead-canada-growth.html

فرستنده : رئوف