زمان ثبت : 1387/06/16 در ساعت 05:11 ق.ظ
نویسنده : بانک اطلاعاتی ساسکاچوان
عنوان : تصاویر ماهواره ای از استان سسکچوان

 ابتدا از شهر سسکتون شروع می کنیم


View Larger Map  

 

بر فراز downtown سسکتون 


View Larger Map  

  

تصاویر ماهواره ای شهر رجاینا  

 

 


View Larger Map