دکتر سهراب روحانی، استاد دانشگاه وسترن انتاریو در رشته مهندسی شیمی و بیومدیکال، موفق شد ، مدال و جایزه اول مهندسی انتاریو را در بخش تحقیق و توسعه کسب کند.
این مدال بطور مشترک از سوی انجمن مهندسین متخصص انتاریو (OSPE) و مهندسان متخصص انتاریو (PEO) به خاطر تلاش شایان توجه ایشان در زمینه رشته تخصصی خود اهدا می شود.
دکتر روحانی دارای شهرت بین المللی پژوهش در زمینه بلورسازی شیمیایی و تولیدات دارویی است. وی توانست علم مهندسی شیمی را بطور کاربردی در تولید دارو وارد کند که این امر منجر به تولید بهتر و خالص تر دارو ها می گردد.
جایزه مذکور طی مراسم باشکوهی روز 15 نوامبر در موزه سلطنتی انتاریو در تورنتو به ایشان اهدا می شود. 

 


دکتر سهراب روحانی که دانش آموخته مهندسی شیمی از دانشگاه شیراز است. مدرک دکترای خود را از دانشگاه Wales در رشته کنترل مواد اخذ نمود و پس از طی 2 سال در انستیتوی فنی فدرال سوئیس در زوریخ، در سال 1982 در دانشگاه ساسکچوان کانادا مشغول تدریس شد و از سال 1992 تاکنون نیز در دانشگاه وسترن انتاریو در شهر لندن انتاریو پیوست.
اضافه می شود انجمن مهندسی انتاریو بالاترین موسسه تخصصی است که بر کلیه امور زیربنایی پژوهشی و فنی جاری در سطح ایالت ، نظارت می کند. مهندسان متخصص انتاریو نیز مسئولیت نظارت و صدور مجوزهای تخصصی برای اشخاص و شرکت ها و همچنین تعیین استانداردهای فنی را برعهده دارد.  

 

=============================================== 

به نقل از سایت ایرانتو