زمان ثبت : 1387/10/17 در ساعت 05:24 ب.ظ
نویسنده : بانک اطلاعاتی ساسکاچوان
عنوان : ۱۵ شرکت کارآفرین سسکچوان

            15 کارفرما ( استخدام کننده ) برتر سسکچوان در شروع سال 2009 به شرح ذیل معرفی شدند . 

1- Co-operators Life Insurance Company

2- Conexus Credit Union Limited

3- Crown Investments Corporation of Saskatchewan / CIC

4- Farm Credit Canada / FCC

5- Information Services Corporation of Saskatchewan / ISC

6- SaskEnergy Incorporated

7- SaskTel

8- Saskatchewan Crop Insurance Corporation

9- Saskatchewan Gaming Corporation

10- Saskatchewan Government Insurance

11- Saskatchewan Indian Gaming Authority / SIGA

12- Saskatchewan Power Corporation

13- Saskatoon Health Region

14- University of Saskatchewan

15- Workers' Compensation Board of Saskatchewan