در حالیکه همه استان های کانادا با بحران اقتصادی و کسری بودجه دست و پنجه نرم می کنند، ایالت ساسکچوان، بودجه سال آینده خود را با کاهش مالیات ، اختصاص بودجه برای جاده سازی ، مدرسه و بیمارستان می بندد.

 

همچنین در بودجه پیشنهادی آقای "رود گانت فوئر" وزیر اقتصاد ساسکچوان ، مالیات مالکیت مسکن نیز کم شده که موجب باقیماندن پول در جیب های مردم می گردد.
منافع مادی بودجه جدید در شهرهای مختلف استان متفاوت است ، اما متوسط خانواده های ساکن در ساسکاتون، ۱۰۰ دلار و در شهری مثل "کیت پوا" به ۱،۳۳۳ دلار در سال می رسد.
حزب حاکم بر دولتی محلی ساسکچوان معتقد است کم کردن ۱۰۳ میلیون دلار سهم امور آموزشی و بهداشتی از مالیات بر ملک، در تاریخ آن استان سابقه نداشته است.
وزیر اقتصاد محلی از ۴۲۵ میلیون دلار مازاد بودجه خبر می دهد ، در حالیکه ۱.۱ میلیارد دلار نیز برای روزهای مبادا کنار گذاشته اند.

این گزارش حاکیست، پیش بینی می شد، درآمدهای دولتی طی سال گذشته به اندهزه ۱۳.۸ درصد یعنی ۱۰.۷ میلیارد دلار افزایش یابد اما طی سه ماهه پایانی سال ۱.۵ میلیارد دلار از میزان قابل انتظار برای آن دوره کمتر شده، اما در مقابل هزینه های دولتی نیز در همان مدت کاهش داشته است.
وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر ایمن نبودن ساسکچوان نسبت به بحران هایی جهانی در عین حال تاکید کرد ، به هر حال نباید از نظر دور داشت که ما در این زمینه با دقت و حساب شده عمل کرده ایم.
بیشترین درامدهای ساسکچوان از ناحیه معادن و صنعت نفت است.
اما درست آنسوی کانادا ، ایالت نیوبرانزویک مجبور به حذف ۷۰۰ شغل خدمات دولتی و ده ها پروژه مختلف نموده است.
انتاریو با کسری بودجه بی سابقه ۱۸ میلیارد دلاری روبرو شده و حتی ایالت ثروتمند نفتی آلبرتا نیز اولین کسری بودجه خود طی ۱۵ سال گذشته را تجربه می کند.
هم اکنون مردم ساکن در ساسکچوان نیمی از هزینه های تحصیل فرزندان خود را از طریق مالیات بر املاک تامین می کنند و سهم دولتی نیز ۵۱ درصد است. 

خبر به نقل از ایرانتو