پیرو آخرین تغییرات در قوانین مهاجرت استان سسکچوان دولت این استان راهنمای فارسی با موضوعات قوانین کار , بهداشت و ایمنی کار , کار موقت در سسکچوان را در وبسایت خود منتشر کرد . در این نوشته ها می توانید آدرس بسیاری از مراکز اطلاعاتی که به رایگان به متقاضیان اطلاعات می دهند را نیز بیابید .

می توانید این صفحات PDF را در سایت مربوطه ببینید

- قوانین انصاف و عدالت در کار

- بهداشت و ایمنی در کار

- کار موقت در سسکچوان
همچنین می توانید از لینک مستقیم خود اداره مهاجرت استان استفاده نمایید .