زمان ثبت : 1387/10/22 در ساعت 03:53 ق.ظ
نویسنده : بانک اطلاعاتی ساسکاچوان
عنوان : چند عکس از تاریخ کانادا

چند عکس تاریخی از کانادا پیدا کردم گفتم شاید بد نباشه شما هم بیبینید حالا زشت و قشنگ و بد و خوبش رو شما به من بگید !!!!! 

 

 

یکی از سرخپوستان سسکچوان در بند سفید پوستان  

سال 1885 

 

 

 

معاملات سرخپوستان و سفید پوستان در سال 1880 ( سسکچوان ) 

تجار سفید پوست از سرخ پوستان پوست شکار هایشان را به قیمت ناچیز می خریدند. 

 

 

خطوط ریلی کانادا ( سسکچوان ) در سال 1910