زمان ثبت : 1387/05/16 در ساعت 06:56 ب.ظ
نویسنده : بانک اطلاعاتی ساسکاچوان
عنوان : رده بندی ۱۰۰ شرکت برتر ساسکاچوان

رده بندی اسامی 100 شرکت و کارخانه برتر استان ساسکاچوان به لحاظ سرمایه اولیه و قدرت مالی در سال 2007 و 2006.

می بینیم 9 شرکت دارای سرمایه بیش از یک میلیارد دلار هستند این پست بیشتر برای آنهایی که بین چند پیشنهاد کاری حق انتخاب دارند و می توانند با داشتن اطلاعات گزینه بهتر را انتخاب کنند مفید خواهد بود .

عدد اول سمت چپ رده بندی سال 2007 را نشان می دهد . و عدد دوم سمت چپ رده بندی همان شرکت را در سال 2006 بازگو می کند .

1 1  Federated Co-operatives Ltd. Saskatoon $5,398,549,000

2 3 IPSCO Inc. Regina $4,285,760,000

3 2 PotashCorp Saskatoon $4,275,204,500

4 7 Cameco Corporation Saskatoon $1,831,700,000

5 5 Saskatchewan Wheat Pool Inc. Regina $1,580,237,000

(now Viterra)

6 4 Canpotex Ltd. Saskatoon NP

7 6 Saskatchewan Power Corporation Regina $1,456,000,000

8 13 SaskEnergy Regina $1,254,000,000

9 8 SaskTel Regina $1,009,600,000

10 9 Brandt Group of Companies Regina $963,533,411

11 12 Farm Credit Canada Regina $911,900,000

12 10 SGI Canada Regina $833,011,000

13 11 Saskatchewan Liquor and Gaming Regina $745,148,000

Authority 14 -- University of Saskatchewan Saskatoon $685,000,000

 15 15 Saskatoon Health Region Saskatoon $668,000,000

16 14 Co-operators Life Insurance Regina $667,000,000

Company 17 16 Regina Qu'Appelle Health Regina $635,000,000

Region 18 18 Mega Group Inc. Saskatoon $595,000,000

19 17 Nexen Inc. (Sask. Division) Calgary $420,275,000

20 19 Saskferco Products Inc. Regina $408,513,292

21 20 SaskCentral Regina $343,894,000

22 21 Saskatchewan Workers' Regina $308,765,000

Compensation Board 23 23 Siemens Transportation Group Saskatoon NP

24 22 Interprovincial Co-operative Saskatoon $242,426,000

Ltd. 25 25 Concentra Financial Services Saskatoon $235,000,000

Association 26 24 AREVA Resources Canada Inc. Saskatoon $205,000,000

27 32 Harvard Developments Inc., A Regina NP

Hill Company 28 30 Redhead Group of Companies Regina $198,136,000

29 28 Saskatoon Co-operative Saskatoon $191,998,000

Association Ltd. 30 26 Concorde Group of Companies Saskatoon $189,945,000

31 41 Conexus Regina $181,687,000 32 29 Saskatchewan Housing Regina $170,273,000

Corporation 33 34 CUETS Regina NP

34 33 Yanke Group of Companies Saskatoon NP

35 -- Investment Saskatchewan Regina $157,000,000

36 35 SIAST Saskatoon $156,700,000

37 37 PIC Investment Group Inc. Saskatoon $152,685,000

38 36 Pioneer Co-operative Swift $138,257,425

Association Ltd. Current 39 31 Dundee Developments/Homes By Saskatoon $132,500,000

Dundee 40 44 SIGA Saskatoon $130,337,801

41 39 Big Sky Farms Inc. Humboldt $128,900,000

42 42 Prince Albert Co-operative Prince $123,497,803

Association Ltd. Albert 43 43 PCL Construction Group Inc. Edmonton $104,000,000

(Sask. Division) 44 45 Saskatchewan Gaming Regina $102,000,000

Corporation 45 47 Saskatchewan Blue Cross Saskatoon $89,200,000

46 46 Sherwood Co-operative Regina $88,795,376

Association Ltd. 47 48 Vecima Networks Inc. Saskatoon $80,000,000

48 69 Rutter Hinz Saskatoon $79,500,000

49 50 Supreme Office Products Ltd. Regina $68,624,000

50 55 Doepker Industries Ltd. Annaheim $66,000,000

51 49 South West Terminal Gull Lake $64,097,645

52 54 Lloydminster & District Co- Lloydminster $64,067,468

operative Association Ltd. 53 94 Innovation Credit Union Swift $62,235,000

Current 54 53 CAA Saskatchewan Regina $61,267,674

55 51 Uponor Ltd. Regina $60,900,673

56 64 FirstSask Credit Union Saskatoon $56,900,204

57 -- Sask Municipal Hail Insurance Regina $54,700,000

Association 58 58 ClearTech Saskatoon $53,300,000

59 56 Yorkton Co-operative Yorkton $51,278,000

Association Ltd. 60 62 Weyburn Inland Terminal Ltd. Weyburn $48,864,498

61 61 Information Services Regina $47,754,855

Corporation of Saskatchewan 62 78 Synergy Credit Union Lloydminster $46,762,543

63 66 Battlefords & District Co- North $46,500,000

operative Association Ltd. Battleford

64 60 Partners in Planning Financial Regina $46,124,000

Group 65 63 Prairie West Terminal Plenty $45,593,960

66 65 Hitachi Canadian Industries Saskatoon NP

Ltd. 67 80 North West Terminal Ltd. Unity $43,936,199

68 59 Hodgins Auctioneers Melfort $43,028,411

69 68 Access Communications Regina $42,653,081

70 71 DirectWest Corporation Regina $42,174,000

71 75 Claude Resources Inc. Saskatoon $41,400,000

72 -- Affinity Credit Union Saskatoon $40,990,000

73 67 Pound-Maker Agventures Lanigan $38,967,000

74 74 Pineland Co-operative Nipawin $38,708,645

Association Ltd. 75 77 Weyburn Co-operative Weyburn $37,670,000

Association Ltd. 76 76 Moose Jaw Co-operative Moose Jaw $37,294,000

Association Ltd. 77 57 SED Systems Saskatoon $36,689,389

78 89 Superior Cabinets Saskatoon $36,464,000

79 81 Saskatchewan Research Council Saskatoon $36,393,000

80 82 Group Medical Services Regina NP

81 86 Meadow Lake Co-operative Meadow Lake $35,265,827

Association Ltd. 82 87 Southern Plains Co-operative Estevan $35,233,147

Association Ltd. 83 93 Westridge Construction Ltd. Regina $32,880,000

84 90 CP Distributors/United Group Saskatoon $32,000,000

85 84 Saskatchewan Mutual Insurance Saskatoon $31,104,000

Company 86 98 Northern Resource Trucking Saskatoon $31,000,000

87 96 Delta Co-operative Association Unity $30,685,047

Ltd. 88 52 Melfort Co-operative Melfort $30,230,479

Association Ltd. 89 92 Crestline Coach Saskatoon $29,355,000

90 85 Kitsaki Management Limited La Ronge $29,300,000

Partnership 91 95 Kindersley & District Co- Kindersley $29,191,985

operative Association Ltd. 92 97 Southland Co-operative Assiniboia $28,149,000

Association Ltd. 93 72 NorSask Forest Products Inc. Meadow Lake NP

94 70 Co-operative Hail Insurance Regina $27,800,000

Co. Ltd. 95 -- Jay's Moving & Storage Ltd. Regina $25,268,000

96 -- Northern Steel Industries Tisdale $25,000,000

97 TS5 Beeland Co-operative Tisdale $24,522,626

Association Ltd. 98 TS2 Prairie Co-operative Melville $24,049,431

Association Ltd. 99 TS8 Panther Industries Inc. Davidson $23,600,000

100 TS1 Shaunavon Co-operative Shaunavon $23,024,411